انرژی های سبز مادیران لطفا صبر کنید ...

محصولات

AC

AC

خانواده شارژرهای AC مشتمل بر انواع تک فاز و سه فاز با قابلیت نصب دیواری و ایستگاهی در مدلهای 3.5 kW, 7 kW, 11 kW, 22 kW

DC

خانواده شارژرهای پر قدرت جریان مستقیم DC در مدلهای 40 kW, 60 kW, 120 kW, 180 kW

DC

با ما در ارتباط باشید